Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Meretice (Radatice) - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radatice, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol s retardovanými románskymi prvkami, postavený pred rokom 1300. Barokizovaný bol v 18. storočí, po roku 1715. Vežu postavili v roku 1773. Opravovaný bol v rokoch 1841, 1902 a 1928. [1]
 

Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou barokovou vežou. Presbytérium má lomenú valenú klenbu, gotické trojlistové okná a na východnej strane gotické kamenné pastofórium blokového tvaru. Neskorogotický sedlový portál so zvyškami polychrómie vedie do sakristie. Pod omietkou presbytéria sa nachádzajú nástenné maľby. Lomený víťazný oblúk má z dvoch strán nábežné rímsy, pod nimi sú motívy románskeho hviezdicového vlysu. Fasáda má oporné piliere a niekoľko pôvodných gotických okien s trojlistovou kružbou. Predstavaná baroková veža z roku 1773 má nadokenné štukové rastlinné ornamenty. [2]
 

Súpis pamiatok z roku 1968 spomína tieto časti interiéru, ktoré však v kostole nevidieť:
 

Hlavný oltár s obrazom od. M. Jordana je z roku 1922. Bočný oltár sv. Imricha sa skladá zo staršieho oltára zo 60. rokov 17. storočia a z oltárneho obrazu svätca zo začiatku 18. storočia. Na pôvodnej oltárnej stavbe je do dvoch strán rozdelená scéna Zvestovania, maľovaná okolo roku 1650. V nadstavci je obraz Boha-Otca. Bočný oltár Zmŕtvychvstania a obraz Krista s atribútmi mučenia z roku 1736 tvorí tiež staršia oltárna architektúra datovaná rokom 1651, riešená kompozične na spôsob grafického listu, po stranách sú maľované postavy anjelov z roku 1651. Kazateľnica je baroková z roku 1721, s obrazmi evanjelistov na polygonálnom parapete rečnišťa. Krstiteľnica je kamenná románska, so širokou okrúhlou pätkou z 13. storočia a tordovaným driekom v ťažkých hmotných tvaroch. Barokové sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona Paduánskeho v rustikálnych formách sú z polovice 18. storočia. Voľný obraz Immaculaty je z roku 1716. Vo veži je neskorenesančný zvon z roku 1646 od prešovského zvonolejára J. Wierda. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Radatice-Meretice – Kostol sv. Imricha (č. ÚZPF 325/1) – architektonicko‐historický výskum – rok 2021. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

Hlavným patrónom farnosti je sv. Martin z Tours, biskup. Farnosť je starobylá, založená v 13. storočí. Sídlo farnosti Radatice sa skladá z dvoch častí obce – Radačov a Meretice, ktoré sa v roku 1964 spojili do jednej obce. Najstarší kostol vo farnosti je Kostol sv. Imricha v časti obce Meretice. Farský kostol sv. Martina z roku 1630, pôvodne gotický, neskôr prestavaný, sa nachádza v časti obce Radačov. [5]

Prístup
Stojí na kopci v strede obce.
Fotogaléria
Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013Meretice - Kostol sv. Imricha foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 313 - 314.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 314.
[4] www.pamiatky.sk (13.4.2022)
[5] www.obecradatice.sk (17.1.2015)
GPS
48.927955, 21.186993
48.927955,21.186993www.pamiatkynaslovensku.sk