Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Merník - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Merník, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne tolerančný kostol bez veže a chóru, ktorý postavili za obcou v rokoch 1784 - 1791. V roku 1863 ho rozšírili presbytériom a drevenou vežou. Po druhej svetovej vojne bol v rokoch 1951 – 1953 vybavený novou murovanou modernou vežou. [1] Nadstavba veže s hodinami pribudla v rokoch 2000 - 2001. [2] Veža je predstavaná a krytá vysokým ihlancom s hodinami.
 

Vnútornú výzdobu kostola tvorili v minulosti okrem iných predmetov aj štyri plastiky evanjelistov – sv. Lukáša, sv. Jána, sv. Marka a sv. Matúša. Polychrómované drevorezby svätcov pochádzajú z konca 18. storočia a kedysi boli umiestnené na kazateľnici a zaradené do štátneho zoznamu pamiatok Slovenska. Pravdepodobne v priebehu 60. rokov 20. storočia boli deportované do Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V zozname bohoslužobných predmetov evanjelického chrámu sa nachádzal renesančný kalich z roku 1669, zhotovený z pozláteného striebra s tepaným dekorom „beschlagu“ a erbom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 314.
[2] www.zemplin.eu/mernik/ (26.8.2016)
[3] www.obecmernik.sk (26.8.2016)
Bibliografia
www.obecmernik.sk
GPS
48.949376, 21.640950
48°56'57.8"N 21°38'27.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk