Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mestisko - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mestisko, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými prvkami baroka, ktorý postavili v roku 1843. Renovovaný bol v roku 1895, 1937 a po druhej svetovej vojne. Jednoloďový kostol s oblým uzáverom presbytéria. Na západnej fasáde je vstavaná veža so vstupným portálom. Nad vchodom je letopočet 1843. [1] Veža je krytá barokovou baňou a v hornej časti má lizénový rám. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie, hlavný oltár, bočné oltáre a kazateľnica z čias stavby kostola, retarduje barokové slohové prvky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 314.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 314.
Bibliografia
www.mestisko.sk
GPS
49.259396, 21.587524
49°15'33.8"N 21°35'15.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk