Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mesto Hnúšťa obnovuje Petrivaldského vilu
mesto-hnusta-obnovuje-petrivaldskeho-vilu mesto-hnusta-obnovuje-petrivaldskeho-vilu mesto-hnusta-obnovuje-petrivaldskeho-vilu mesto-hnusta-obnovuje-petrivaldskeho-vilu mesto-hnusta-obnovuje-petrivaldskeho-vilu mesto-hnusta-obnovuje-petrivaldskeho-vilu mesto-hnusta-obnovuje-petrivaldskeho-vilu

 


 

Novým centrom turizmu v Hnúšti sa stane Petrivaldského vila, ktorú mesto od minulého roka obnovuje. Po ukončení rekonštrukcie vo vile, ktorá je jednou z mála zachovaných historických budov v Hnúšti, vznikne turistické informačné centrum a malé múzeum s expozíciou. Roky chátrajúci objekt tým získa zmysluplné využitie.
 


 

„Od pôvodného zámeru rekonštrukcie historickej budovy uplynulo už 25 rokov. V roku 1996 prešla delimitáciou do rúk mesta Hnúšťa z iniciatívy jej prvého ponovembrového primátora Jozefa Kolesára. Pán Kolesár mi osobne potvrdil, že na základe jeho krokov bola budova v roku 1998 zapísaná do registra Národných kultúrnych pamiatok,“ predstavil zárodky záchrany primátor Hnúšte Roman Lebeda.
 


 

Podľa Michala Vaculu, vedúceho oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania Mestského úradu Hnúšťa, samospráva spustila prvú etapu obnovy v marci 2021. „Zhotoviteľ začal v prvom rade s výmenou strechy na starej, pamiatkovej časti vily. Pokračovalo sa s napojením na inžinierske siete a vybudovala sa nová požiarna nádrž. Následne sa na jeseň zbúrala novodobá prístavba, ktorá sa buduje v podstate nanovo,“ načrtol doterajšie práce.
 

Súčasťou prvej etapy obnovy bol i archeologický výskum, pri ktorom boli nájdené základy pôvodnej verandy vily, ktorá bola neskôr zbúraná. V rámci rekonštrukcie však má byť znovu postavená na pôvodných základoch v podobe, v akej je zachytená na historických fotografiách.
 

Za celý rok 2021 sa podľa Vaculu vo vile preinvestovalo okolo 110 000 eur, z toho 100 000 eur samospráva dostala ako dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota. Zvyšná čiastka bol príspevok od rezortu kultúry.
 

Na druhú časť rekonštrukcie chce mesto získať financie v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT. „Aktuálne sa vyrábajú okná, ktoré by mali byť osadené koncom zimy, alebo na začiatku jari. Potom nastúpi reštaurátor, ktorý bude obnovovať historickú časť objektu. Následne v letných mesiacoch by mala byť vila úplne dokončená,“ avizoval vedúci s tým, že zámer samosprávy je ukončiť všetky práce do septembra 2022.
 

„Odhadované náklady sú podľa zmluvy vo výške okolo 270 000 eur. Vzhľadom na drobné zmeny a zvýšenie cien materiálov možno bude musieť mesto určitú čiastku dofinancovať zo svojho rozpočtu. Na kontrolných dňoch sa však snažíme dohodnúť s pamiatkarmi, projektantom i zhotoviteľom a navrhovať riešenia, ktoré eliminujú nárast cien,“ konštatoval Vacula.
 


 

Turistické informačné centrum
 

Zrekonštruovaná budova bude slúžiť predovšetkým turizmu. Do historickej časti vily chce samospráva presťahovať Turistické informačné centrum, ktoré aktuálne sídli v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. V novej časti objektu vzniknú okrem iného sociálne zariadenia, ktoré sa nedali vybudovať v historickej časti. Na vnútorné vybavenie, ktoré bolo navrhnuté dizajnérkou so zástupcami mesta a spolupracujúcich organizácií na základe niekoľkých konzultácií, bude musieť samospráva nájsť ďalšie prostriedky.
 

„Okrem turistického infocentra v budove plánujeme interaktívnu výstavnú miestnosť, ako aj zaujímavé múzeum knihy a našich významných dejateľov Janka Francisci Rimavského a Mateja Hrebendu. Malá časť expozície by mohla byť venovaná aj rodine Petrivaldských, ktorá vilu dala postaviť,“ pokračoval o budúcich plánoch primátor Hnúšte Lebeda.
 

Zámerom mesta je vytvoriť pri vile aj oddychovú záhradu. Okrem toho by mala byť východiskovým bodom náučného chodníka, ktorý bude v budúcnosti viesť mestom a pri vile bude umiestnená jeho prvá informačná tabuľa.
 


 

Zmena v roku 2015
 

Ako pripomenula hnúšťanská mestská poslankyňa Miroslava Vargová, vilu mesto v predchádzajúcom volebnom období ponúkalo na predaj ako prebytočný majetok. „Na základe môjho podnetu predložila komisia podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku návrh mestskému zastupiteľstvu na zrušenie vily ako prebytočného majetku mesta s cieľom pokračovať v doterajších snahách o jej rekonštrukciu. To bolo v roku 2015,“ priblížila poslankyňa prvé kroky k reálnej záchrane vily.
 

Jedným z dôvodov dlhodobého chátrania stavby bola podľa nej aj chýbajúca projektová dokumentácia na rekonštrukciu vily a výskumy nariadené pamiatkovým úradom. „S jej vypracovaním sa začalo v prechádzajúcom volebnom období a dokončená bola v tom súčasnom,“ podotkla Vargová s tým, že napokon až dve tretiny finančných prostriedkov by mohli byť financované z mimorozpočtových, teda dotačných zdrojov.
 

V nasledujúcom období sa mesto musí rozhodnúť, ako bude vilu po rekonštrukcii a zariadení prevádzkovať. „Naozaj by nebolo dobré, keby to dopadlo tak, že bude obnovená a napokon ju len príležitostne niekto pôjde otvoriť. Taký zámer vôbec nebol a zároveň sme sa v projektoch ako mesto zaviazali, že tam vytvoríme pracovné miesto,“ skonštatovala poslankyňa, ktorá si myslí, že vila bude po ukončení obnovy skvostom mesta.
 

„Podľa mňa je to navrhnuté jednak odvážne, jednak zaujímavo, a môže to byť úspešná rekonštrukcia v celoslovenskom meradle, čím sa Hnúšťa bude môcť pochváliť,“ dodala. Za ideálne považuje, keby bolo TIC vo vile súčasne akousi pobočkou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer a ponúkalo možnosti turizmu nielen v Hnúšti, ale aj v okolí.
 

„Od samotného spustenia do prevádzky sme však ešte stále ďaleko, podstatné však je, že sa historicky zaujímavú budovu podarí zachrániť pre ďalšie generácie,“ uzavrel primátor Roman Lebeda.
 


 

História siahajúca do prelomu storočí
 

Petrivaldského vila bola postavená koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia v secesnom štýle. Budovu netradičného vzhľadu pre miestneho podnikateľa navrhli stavitelia z Rožňavy. V pristavanom zadnom trakte bolo v minulosti umiestnené zariadenie na výrobu a plnenie sódovky do fliaš. Po smrti posledného majiteľa Pankráca Petrivaldského v roku 1976 sa dostala do majetku štátu. V roku 1996 ju získalo mesta Hnúšťa a malo v nej vzniknúť múzeum, čo sa ale napokon nezrealizovalo.
 

Vila je od roku 1998 národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2014 ju mesto mestské zastupiteľstvo označilo za prebytočný majetok a ponúklo štátu, ktorý ju však odmietol. Od mesta ju následne chcela kúpiť súkromná spoločnosť s cieľom prestavať ju na zábavné centrum, s čím však zase nesúhlasil poslanecký zbor. V roku 2015 napokon samospráva svoje pôvodné uznesenie o nadbytočnosti vily zrušila a o tri roky neskôr dala na jej obnovu vypracovať projektovú dokumentáciu. Samotná obnova sa začala v roku 2021.
 


 


 

Informácie a fotografie nám poskytli - PhDr. Roman Lebeda, primátor mesta a Branislav Caban, referent pre cestovný ruch mesta Hnúšťa. ĎAKUJEME.
 


 

www.hnusta.skwww.pamiatkynaslovensku.sk