Autori   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mgr. Viliam Mazanec
Vyštudoval históriu na Fakulte humanitných vied (dnes Filozofická fakulta) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vytvoril portál o pamiatkach na Slovensku www.pamiatkynaslovensku.sk, ktorý je zameraný na problematiku pamiatkovej ochrany. Zostavil všetky texty na webe, ak nie je uvedené inak. Upravil a pridal všetky fotografie. Vedie a edituje celý portál. Venuje sa fotografovaniu pamiatok, histórii, literatúre, turistike a pestovaniu izbových rastlín.www.pamiatkynaslovensku.sk