Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michajlov - Chrám Narodenia Panny Márie
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Michajlov, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ide o typ malého neskorobarokového kostolíka, ktorý postavili v roku 1841. Opravený bol v roku 1900. Pozdĺžny jednoloďový priestor s oblou apsidou, krytý rovným stropom. Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Hlavný oltár je z čias stavby kostola. Ikonostas je z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 315.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 315.
GPS
48.910621, 22.346495
48°54'38.2"N 22°20'47.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk