Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Svätý Michal nad Žitavou
Lokalita
obec Michal nad Žitavou, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kostol na barokovom jadre. Stavbu začali v roku 1722, práce však pokračovali pomaly, takže rokokovú úpravu fasád dokončili až v roku 1778 a bola zároveň poslednou etapou stavby. Je to jednoloďový kostol so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a oratóriom, a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté kupolou, loď pruskými klenbami so zdvojenými medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Konkávno-konvexne prehýbané fasády so štukovými rámcami majú bohato profilovanú podstrešnú rímsu, ktorá pokračuje ako kordónová rímsa na hlavnej fasáde. Veža situovaná na strednú os konvexno-konkávne riešeného štítového priečelia je krytá zvonovitou strechou, na ktorej je laterna. V strede prízemia je segmentový portál, v nadpraží s erbami a letopočtom 1778. [1]
 

Hlavný oltár s drapériou je rokokový, v 20. storočí doplnený novým obrazom a v roku 1944 reštaurovaný maliarom J. Tomkom. Kazateľnica je roková z čias stavby kostola, na parapete s reliéfom sv. Jána Krstiteľa na púšti a na baldachýne s plastikou pelikána. Krstiteľnica z červeného mramoru je klasicistická z konca 18. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza barokovú monštranciu datovanú rokom 1693, plamienkového typu s reliéfmi Najsvätejšej Trojice a anjelov v žiari plameňov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2021Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2021Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2021Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2021Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2021Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2021Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2021Michal nad Žitavou - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 316.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 316.
GPS
48.184773, 18.283757
48°11'05.2"N 18°17'01.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk