Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalková - zvonica
Lokalita
obec Michalková, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová zvonica z druhej polovice 19. storočia. Je to drevená konštrukcia na kamennom podstavci, krytá stanovou strechou. Zvon z roku 1826 vyhotovil S. Bernard z Banskej Štiavnice. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Michalková - zvonica foto © Ladislav Luppa 5/2022Michalková - zvonica foto © Ladislav Luppa 5/2022Michalková - zvonica foto © Ladislav Luppa 5/2022Michalková - zvonica foto © Ladislav Luppa 5/2022Michalková - zvonica foto © Ladislav Luppa 5/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 317.
GPS
48.508454, 19.151289
48°30'30.4"N 19°09'04.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk