Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalok - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Michalok, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol zo začiatku 18. storočia. Opravený bol v druhej polovici 18. storočia a koncom 19. storočia. Jednoloďová sakrálna stavba s presbytériom a predstavanou vežou. Prístavbami dvoch schodíšť z oboch strán sa veže sa stala čiastočne obostavanou. V exteriéri presbytérium s polygonálnym uzáverom, riešeným v lomenom trojuholníku. Klenby a klenbové pásy dosadajú na pilastre, ktoré členia loď. Hlavice pilastrov ukazujú plošnú štylizáciu volút a barokové mušle s končiarovým listom akantu. Nad oknami a vstupným portálom sú v exteriéri rokajové ornamenty. [1]
 

Vnútorné pseudohistorické zariadenie je z čias okolo roku 1923. Zo starého zariadenia sa zachovala iba socha Madony, stvárnená podľa vrcholnobarokových uhorských mariánskych sôch. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 317.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 317.
GPS
48.991957, 21.632306
48°59'31.1"N 21°37'56.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk