Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalovce - Kaplnka Panny Márie Ružencovej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1835. Na novo ju zaklenuli v roku 1913. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a malou vstavanou vežičkou nad štítom. Hlavné priečelie so vstupným portálom je empírové, členené štyrmi pilastrami, na ktorých spočíva architráv so širokovou pásovu atikou. Na atike je termové okno, situované nad portálom. Atika je zakončená menším trojhranným štítom, nad ktorým sa uplatňuje hladký kubus veže, krytý stanovou strechou. [1]
 

Zosnulých obyvateľov Michaloviec pochovávali v 19. storočí na cintoríne, ktorý sa nachádzal v južnej časti mesta, mimo vtedajšej zástavby. V súčasnosti sa na jeho mieste rozprestiera Park mieru. [2]
 

Zásluhou lekára Jozefa Csikyho (bol v príbuzenskom vzťahu so šľachtickou rodinou Boronkayovcov) postavili na cintoríne jednoduchú kaplnku zasvätenú Ochrane Panny Márie. [3]
 

V interiéri bol umiestnený obraz, na ktorom neznámy umelec zachytil podobizeň zakladateľa kaplnky, jeho rodinu, vtedajšieho farára Pavla Dolinayho (pri kaplnke ho v roku 1873 aj pochovali) a kaplána. Po zásahu do stavby v roku 1913 pôvodné zasvätenie bolo zmenené na patrocínium Panny Márie Ružencovej (zmena zasvätenia kaplnky zrejme súvisí so vznikom „nového“ to znamená dnešného cintorína. [4]
 

Po založení nového cintorína v roku 1910 sa starý postupne prestal využívať a začiatkom 40. rokov 20. storočia ho začali upravovať do podoby parku (vysadili veľa stromov a umiestnili lavičky). [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2006.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v Parku mieru.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 319.
[2] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. Michalovce: Pre Mestský úrad Michalovce vydal Jozef Rovňák – EXCEL, s.r.o., 2012. s. 20.
[3 - 5] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. s. 20.
Bibliografia
www.michalovce.sk
GPS
48.755126, 21.920873
48°45'18.5"N 21°55'15.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk