Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalovce - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol, ktorý bol postavený v roku 1772 podľa projektu stavebnej kancelárie tereziánskej komory. Ide o jednoloďovú sakrálnu stavbu so segmentovo uzavretým presbytériom a dvoma vysokými vežami na západnom štítovom priečelí. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy hlavíc nástenných pilastrov. Fasáda je členená lizénami a podstrešnou profilovanou rímsou, ktorá pokračuje na priečelí ako kordónová rímsa štítu. [1]
 

Dvojica veží je dvojetážová, členená lizénovým rámom a oblúčikovým vlysom. Medzi vežami je volútový vykrojený štít, členený dvoma pilastrami a malou nikou pre sochu. Veže sú kryté štvorstupňovou baňovitou strechou. Vstupný portál je kamenný rokokový, s volútovým nadpražím a rokokovou kartušou, na nej sa nachádza dvojhlavý orol s cisárskou korunou a nápisovou stuhou, datujúcou stavbu. [2]
 

Mobiliár pochádza z 20. storočia. [3] Maľby na stenách a strope sú z roku 1985. [4]
 

Nejasnosti okolo počiatku výstavby gréckokatolíckeho chrámu v Michalovciach boli podnetom k vzniku rôznych, zatiaľ však nepodložených verzií. Prvá tvrdí, že na mieste dnešného chrámu stála drevená „cerkev“ východného obradu. Druhá verzia spomína, že na ceste z Košíc do Mukačave sa v Michalovciach zastavila cisárovná Mária Terézia, a keď videla nedokončený chrám, ktorý bol postavený len po okná, pokrývala ho slama a v takých podmienkach sa konali bohoslužby, pretože výstavbu vraj prerušila cholera, poslala 28 robotníkov, aby chrám dobudovali. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta. Nachádza sa neďaleko kaštieľa.
Fotogaléria
Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 319.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 319.
[4] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. Michalovce: Pre Mestský úrad Michalovce vydal Jozef Rovňák – EXCEL, s.r.o., 2012. s. 12.
[5] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. s. 12.
Bibliografia
www.michalovce.sk
GPS
48.756491, 21.923768
48.756491, 21.923768www.pamiatkynaslovensku.sk