Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalovce - ortodoxná synagóga
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Najstaršie známe písomné správy o Židoch v Michalovciach pochádzajú z druhej polovici 17., respektíve začiatku 18. storočia. Ďalší obyvatelia židovského pôvodu sa v meste postupne usádzali s podporou miestnych šľachticov z rodu Szirmayovcov, neskôr Sztárayovcov. Súpis Židov z roku 1746 zaznamenal v Michalovciach celkovo 20 osôb židovského vyznania, pochádzajúcich z ôsmich rodín. Židia v prvej polovici a sčasti v druhej polovici 18. storočia navštevovali synagógu v Pozdišovciach, mikve (rituálne kúpele) a cintorín sa nachádzali v obci Stráňany (dnes už súčasť Michaloviec). [1]
 

Samostatná michalovská židovská náboženská obec sa sformovala v druhej polovici 18. storočia. Prvá modlitebňa v meste bola zriadená v roku 1786. Synagóga spolu s príbytkom rabína (miestneho židovského náboženského vodcu) a židovská škola stála v prvej polovici 19. storočia na konci mesta, v susedstve soľného úradu, neďaleko sa tiež nachádzal židovský špitál. [2]
 

Na pozemku v centre mesta, ktorý v roku 1871 kúpila – v rámci verejnej dražby – stále početnejšia michalovská židovská náboženská obec a kde neskôr vybudovali novú ortodoxnú synagógu, mala pôvodne byť nemocnica. [3]
 

Novú reprezentatívnu modlitebňu na hlavnej ulici (situovaná bola zhruba oproti dnešnej radnici) s prvkami novogotického a orientálneho slohu – jednu z najkrajších budov v Michalovciach – dokončili v roku 1888 zrejme podľa plánov staviteľa Jelínka. [4]
 

Išlo o dvojpodlažnú budovu s ústredným sakrálnym priestorom a nartexom. Na hlavnom priečelí bol trojosový ústredný rizalit s trojhranným štítom. Fasády boli členené hladkými lizénami a horizontálnou pásovou bosážou. Združené okná na poschodí boli pseudogotické, portálové oblúky na prízemí podkovovité. [5]
 

Zbúrali ju v roku 1976. [6]

Poznámky
[1 - 4] Informačná tabuľa. 23.12.2022
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 319.
[6] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 136.
Bibliografia
www.michalovce.sk
GPS
48.756115, 21.916975
48°45'22.0"N 21°55'01.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk