Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalovce - rotunda
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
ROTUNDA V AREÁLI KAŠTIEĽA
 

Rotunda a kamenná platňa s doteraz nerozlúšteným nápisom (objavená bola počas výskumu v interiéri rotundy) patria do dnešných dní medzi veľké záhady slovenskej archeológie. [1]
 

Zvyšky rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, ktoré dokladajú udomácňovanie kresťanstva v regióne Zemplína, boli objavené a skúmané v 70. rokoch 20. storočia. Odborníci dodnes nemajú jednotný názor na datovanie tejto sakrálnej stavby. Podľa objaviteľa Jaroslava Vizdala bola rotunda zapustená do veľkomoravského horizontu – v jej okolí je doložené osídlenie od 9. storočia (uvedené datovanie podporil aj historik Peter Ratkoš – rozmery michalovskej rotundy sú takmer rovnaké ako rozmery rotundy v Ducovom a Nitrianskej Blatnici). Archeológovia Michal Slivka a Adrián Vallašek koncom 20. storočia michalovskú rotundu zaradili do neskoršieho obdobia – do 11. storočia. Okolie Michaloviec bolo v tom čase obsadené Maďarmi a len postupne sa začleňovalo do vznikajúceho uhorského štátu. Historik Ferdinand Uličný tvrdí, že rotundu dal okolo polovice 11. storočia postaviť uhorský kráľ – patrila mu všetka pôda v krajine (z tohto obdobia pravdepodobne pochádza aj zachovaná rotunda v Horianoch – vo východnej časti ukrajinského mesta Užhorod). Rotunda v Michalovciach zrejme slúžila ako spoločný farský kostol pre obyvateľov blízkych dedín. Okolo nej sa rozprestieral cintorín. Podľa názvu osady, ktorá tu vznikla, bola rotunda asi zasvätená sv. archanjelovi Michalovi (uvedené patrocínium patrí medzi najstaršie – dostalo sa sem už v časoch zavádzania kresťanstva). [2]
 

Datovanie rotundy teda do dnešných dní kolíše medzi 9. – 12. storočím s tým, že podobný typ stavieb ako michalovská rotunda sa budoval až do 13. storočia. S rotundou súvisí i niekoľko povestí či rozličných fám. [3]

Prístup
Kaštieľ stojí vedľa bývalej autobusovej stanice. Prístup je jednoduchý, nakoľko je pamiatka priamo v meste.
Fotogaléria
Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - rotunda foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. Michalovce: Pre Mestský úrad Michalovce vydal Jozef Rovňák – EXCEL, s.r.o., 2012. s. 8.
[2 - 3] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. s. 8.
GPS
48.757503, 21.925666
48°45'27.0"N 21°55'32.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk