Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mierovo
Iný názov
Sklenárovo, Béke
Lokalita
obec Mierovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ, ktorý postavili v druhej polovici 18. storočia. Upravený a rozšírený bol v druhej polovici 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom a stredným rizalitom. Deväťosová fasáda je situovaná do ulice a členená je nárožnou bosážou. Fasáda má okná s hladkou šambránou a nadokennou rímsou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Za socializmu bola v kaštieli škola a Miestny národný výbor (MNV). V súčasnosti je objekt v súkromných rukách.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Mierovo foto © Ľuboš Repta 5/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 315.
Bibliografia
www.mierovo.sk
GPS
48.069950, 17.387733
48°0 4' 11.82", 17°0 23' 15.84"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk