Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mikula (Želiezovce) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Mikuľa
Lokalita
obec Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1779 ako klasicistický tolerančný chrám bez veže. V roku 1792 ho doplnili vežou. Reštaurovali ho v roku 1873. Väčšia oprava sa uskutočnila v roku 1926. Je to sieňová stavba s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. [1] Veža má hodiny a je krytá barokovou baňou
 

Obradový stôl je z roku 1869. Kazateľnica, chór i lavice sú z roku 1902. Vo veži je zvon z roku 1630 na drevenej stolici, datovanej rokom 1777. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 321.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 321.
GPS
48.065718, 18.664455
48°03'56.6"N 18°39'52.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk