Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mikulášová - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Lokalita
obec Mikulášová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Vojnový cintorín pri obci Mikulášová patri medzi najväčšie a najzaujímavejšie v okrese Bardejov. Vojnový cintorín má úctyhodne rozmery 42x45 metrov. V archívnych materiáloch je o ňom veľmi málo informácii. [1]
 

Podľa údajov z katastrálneho listu by na vojnovom cintoríne malo byť pochovaných 173 neznámych vojakov v 110 hroboch. Z toho počtu je 78 jednotlivých hrobov, 31 spoločných hrobov (4 hroby s dvoma vojakmi, 27 hrobov s troma až piatimi vojakmi) a jedna šachta. Údaje však nekorešpondujú s nákresom z roku 1922, podľa ktorého na cintoríne sa síce nachádza 110 hrobov (78 jednotlivých, 31 spoločných a jedná šachta), ale v nich je pochovaných až 180 neznámych vojakov. Počet 180 padlých vojakov v 110 hroboch (78 jednotlivých, 31 spoločných a jedná šachta) je uvedených aj v zozname vojnových cintorínov v obvode Žandárskej stanice Zborov z roku 1921, 1922 a 1923. Podľa náčrtu z roku 1925 sa na cintoríne nachádza až 117 hrobov s neznámym počtom vojakov. [2]
 

Svedči to o tom, že v obci Mikulášová sa vykonávali exhumácie a na cintoríne sa naďalej pochovávalo. Chyba však akákoľvek dokumentácia. Archívna zložka o cintoríne neobsahuje evidenčné listy k jednotlivým hrobom, ani exhumačné protokoly, ktoré by mapovali priebeh exhumácii a objasnili by počet vojakov pochovaných na tomto vojnovom cintoríne. Súčasťou archívnej zložky je iba 13 exhumačných protokolov vypracovaných ešte rakúsko-uhorským Kriegsgräber komandom. Na základe tých exhumačných protokolov sú známe mená 12 rakúsko-uhorských vojakov (jeden exhumovaný vojak bol neznámy). Vojaci boli príslušníkmi peších plukov Landwerhu č. 3, 5, 11 a 27 (Landwerh-infanterieregiment Graz Nr. 3, Landwerh-infanterieregiment Triest Nr. 5, Landwerh-infanterieregiment Jičin Nr. 11, Landwerh-infanterieregiment Laibach Nr. 27,). Z dvanástich známych vojakov sú dvaja práporčíci (Sefab Rňollig a Karl Strohmann) a dvaja nadporučíci (Heinrich Konrád a K. Marack). [3]
 

Ak by sa vojnový cintorín v Mikulášovej zrekonštruoval na základe historických podkladov, stal by sa jednou z významných kultúrno-historických dominánt regiónu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

V medzivojnovom období praktickú údržbu vojnového cintorína zabezpečoval Ondrej Hruška. V roku 1921 mu za túto činnosť bola vyplatená suma 350 Kč. Vojnový cintorín dlhé roky chátral a s jeho obnovou sa začalo len v poslednom období. V súčasnosti sa cintorín nachádza na lesnom poraste, jeho plocha však bola vyčistená. Hroby sú jasne viditeľné. [5]

Prístup
Cintorín sa nachádza vo vzdialenosti jeden kilometer od obce východným smerom. Prístup k nemu vedie po lesnej ceste priamo z obce. [6]
Poznámky
[1 - 6] www.obecmikulasova.sk/vojnovy_cintorin.php (5.9.2020)
GPS
49.389941, 21.398207
49°23'23.8"N 21°23'53.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk