Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Miňovce - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Miňovce, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovými retardovanými prvkami postavený v rokoch 1836 – 1838. Opravený bol v prvej polovici 20. storočia. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 bol sakrálny objekt poškodený. Opravili ho pred rokom 1954. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. V interiéri je zaklenutá pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilierov. Na západnej strane lode stojí murovaný chór, otvorený do lode na prízemí a poschodí širokým arkádovým oblúkom. Fasády sú hladké, členené iba podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na malých krídlach štítu. Mierne vystupujúca veža je krytá barokovou laternovou cibuľovitou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 323.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 323.
GPS
49.134617, 21.651713
49°08'04.6"N 21°39'06.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk