Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mliečno (Šamorín) - Kaplnka Nnebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šamorín, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1913 zo zbierok a darov veriacich. Posvätil ju vtedajší šamorínsky farár na deň Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta. [1] Ide o jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zakončená strechou v tvare ihlana.
 

Nad oltárom je drevená socha Panny Márie, po oboch stranách kaplnky sú ďalšie sochy: socha Ježišovho Srdca, socha Panny Márie ako Kráľovnej ruženca a sochy sv. Jozefa, sv. Alojza, sv. Floriána a sv. Antona. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Interiér kaplnky bol zrekonštruovaný v rokoch 2012 – 2013. Pri tejto príležitosti sa do okien kaplnky umiestnili farebné vitráže znázorňujúce známe svätice uhorského pôvodu. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1 - 3] https://samorin.fara.sk/kostol/ (7.12.2019)
Bibliografia
www.samorin.sk
GPS
48.018737, 17.330849
48°01'07.5"N 17°19'51.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk