Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mliečno (Šamorín) - Židovský cintorín
Lokalita
obec Šamorín, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Židia sa nesmeli usadiť v Šamoríne do roku 1840, bývali preto v blízkej obci Mliečno a do Šamorína dochádzali za prácou. Z tohto dôvodu je cintorín v Mliečne starší ako ten v Šamoríne. Na väčšine náhrobných kameňov sú texty v hebrejčine, ale na mladších sú aj nemecké a maďarské nápisy. [1] Najstarší hrob Jentl, manželky Davida z Lipníku na Morave pochádza z roku 1742. Najmladší (posledný) je hrob manželov Gitl a Tobiu Schönfendolcov z roku 1941. Zo symbolov sa vyskytujú džbán levitov, žehnajúce ruky kohenov, hviezda Dávida, koruna a strom. Na cintoríne sa zachovali náhrobné kamene zo žuly, pieskovca a umelého kameňa, tie mramorové boli odcudzené začiatkom 90. rokov pred oploteným cintorína. [2]
 

Najvýznamnejšou pochovanou osobnosťou je rabín Dávid ha-Kohen Bisztritzer (1815 – 1864), autor spisu Bet David, komentárov k dielu Šulchan Aruch. [3] Bol hlavným oblastným rabínom a autorom prác o halache. [4]
 

Cintorín používali aj veriaci z okolitých dedín (Kalinkovo, Hamuliakovo, Šamorín, Kvetoslavov, Báč, Trnávka, Kyselica, Vojka, Dobrohošť, Rohovce, Blatná na Ostrove, Holice), ktorí patrili k tunajšej náboženskej obci. [5]

Súčasný stav a využitie
Plocha cintorína s asi 300 hrobmi je dnes obkolesená zástavbou rodinných domov. [6]
Prístup
Cintorín bývalej významnej ortodoxnej náboženskej obce s rozlohou 190 x 70 m sa v súčasnosti nachádza v novšej zastavanej časti dediny. Je síce oplotený, ale bez konkrétneho označenia. Nachádza sa pri čističke vôd. [7]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 59.
[2] www.slovak-jewish-heritage.org (23.6.2015)
[3] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. s. 59.
[4 - 5] www.slovak-jewish-heritage.org (23.6.2015)
[6] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. s. 59.
[7] www.slovak-jewish-heritage.org (23.6.2015)
Bibliografia
www.samorin.sk
GPS
48.015107, 17.334563
48°00'54.4"N 17°20'04.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk