Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mlynárovce - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mlynárovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1877. Jednoloďová sakrálna stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a západnou predsieňou vo veži. [1] Fasáda je členená lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami. Predstavaná veža je krytá ihlancom.
 

Ikonostas je dvojetážový so secesne upraveným úponkovým štítom, na ktorom sú okrúhle obrazy. Ostatné vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 324.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 324.
GPS
49.250405, 21.527030
49°15'01.5"N 21°31'37.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk