Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mlynica - zvonica
Lokalita
obec Mlynica, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná zvonica, ktorá nahradila drevenú, bola odovzdaná do užívania 8. novembra 1925. Dlho prechovávané želanie pristaviť ku evanjelickému kostolu vežu, sa nemohlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov realizovať. Tri zvony vo zvonici mali byť v roku 1952 aj s hodinami odvezené do novovzniknutého cirkevného zboru Sokolče. Keď prišiel deň „D“, kedy mali byť zvony a hodiny odvezené, vtedajší obyvatelia obce nedovolili zvony a hodiny odviezť. V roku 2005 zvony našli svoje prechodné prístrešie v susednej Veľkej, kde boli zreštaurované a na pamiatku na evanjelický cirkevný zbor v Mlynici vystavené v chrámovej lodi. [1] V roku 2015 boli opäť prevezené do konečne opravenej zvonice.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2015.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí oproti evanjelickému kostolu v hornej časti obce.
Fotogaléria
Mlynica - zvonica (v pozadí evanjelický kostol) foto © Jiří Fiedler 8/1975Mlynica - zvonica a za ňou evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica a za ňou evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Mlynica - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] www.obecmlynica.sk (7.9.2017)
Bibliografia
www.obecmlynica.sk
GPS
49.102382, 20.312352
49°006'08.6"N 20°018'44.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk