Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mníšek nad Hnilcom - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1820 s čiastočným ponechaním staršej veže zo 17. storočia. Jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. [1] Veža je zakončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Nástropné maľby v presbytériu (Najsvätejšia Trojica) a v lodi (Kalvária, Nájdenie sv. Kríža), ako aj pôvodný hlavný oltár, riešený v iluzívnej maľbe architektúry, sú pravdepodobne dielom maliara Hüttnera (okolo roku 1820), od ktorého je v kostole aj signovaná olejomaľba. Organ s retardovanou barokovou ozdobou pochádza zo začiatku 19. storočia. Nové oltáre a zariadenie sú zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Presný dátum postavenia kostola nie je známy. Niektoré zdroje uvádzajú, že okolo roku 1338 existovala už fara. Úlomky z nádob, nájdené v areáli kostola, sa datujú do 13. storočia. Kostol bol až do roku 1544 katolícky. V období reformácie slúžil evanjelikom až do roku 1674, kedy im bol násilne odobratý a vrátený katolíkom. V roku 1810 zbúrali drevenú časť kostola okrem kamennej veže zo 17. storočia. Kostol vysvätili 14. septembra 1820. [3]
 

Z pôvodného iluzórneho oltára od maliara Hüttnera ostali len maľby sv. Petra a Pavla po bokoch dnešného oltára, ktorý pochádza z Tyrolska od firmy Jozef Runggaldier. Hlavným motívom obrazu na oltári je Povýšenie sv. Kríža. Na ľavej strane oltára je socha sv. Imricha a na pravej sv. Jozefa. Po bokoch oltára sú sv. Matúš s levom, sv. Marek s býkom, sv. Lukáš s človekom a sv. Ján s orlom. Vedľa kazateľnice sa nachádza obraz Nanebovzatia Panny Márie od J. Adáma z roku 1900. V prednej časti (sanktóriu) sa nachádzal obraz sv. Kataríny k odpustu, no zub času toto vzácne dielo poškodil. Obraz bol zreštaurovaný a dnes sa nevystavuje. Na stropnej maľbe v presbytériu je vyobrazená Najsvätejšia Trojica. Na Kalvárii v lodi je zaujímavé to, že sú tam zobrazené tváre občanov katolíckeho zboru. Ďalší motív - Nájdenie sv. Kríža - zobrazuje sv. Helenu, ktorá trpela vážnou chorobou. Chcela sa stať kresťankou a krížom bola uzdravená. [4]
 

Luster darovala grófka Festetičová. Vchod do zvonice je po bočnom schodisku. Pôvodné zvony boli od Christiana Lebrechta, známeho zvonolejára z Košíc, z roku 1808. Dva z nich však boli počas prvej svetovej vojny roztavené. V súčasnosti sú vo zvonici tri zvony: pôvodný Florián z roku 1808 s priemerom 103 cm, stredný zvon s priemerom 97 cm a zvon Mária s priemerom 85 cm, posledné dva z roku 1926. Na veži sú hodiny a na jej vrchole sa nachádzajú skrížené kladivká a kríž. V roku 1900 bol kostol zreštaurovaný, ale v roku 1909 vyhorel a bol čiastočne upravený. V roku 1941 bola strecha kostola pokrytá plechom. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 326.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 326.
[3 - 5] http://mnisek.sk/o-obci/rimskokatolicka-cirkev.html (10.12.2017)
Bibliografia
www.mnisek.sk
GPS
48.806753, 20.806860
48°48'24.3"N 20°48'24.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk