Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mníšek nad Popradom - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mníšek nad Popradom, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pseudorománsky kostol s klasicistickými prvkami postavený okolo roku 1900. Trojloďový pseudobazilikálny priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom. Fasády členené prvkami románskeho slohu, klasicizmu, gotiky a romantizmu majú polkruhovo ukončené okná. [1] Vstavaná veža je krytá vysokým ihlancom.
 

Ľavý bočný oltár má obraz Ružencovej Panny Márie od Jozefa Hanulu. Pravý bočný oltár s obrazom Povýšenia sv. Kríža z roku 1869 od viedenského maliara F. Staudingera. V interiéri je skupina sôch Kalvárie, barokovo-klasicistická z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 326.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 326.
GPS
49.416862, 20.720938
49°25'00.7"N 20°43'15.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk