Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
mobiliár
hnuteľné veci v interiéri objektov, ich vnútorné zariadenie - nábytokwww.pamiatkynaslovensku.sk