Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Moča - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Dunamoč, Dunamocs
Lokalita
obec Moča, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1764. Prestavaný bol v prvej polovici 20. storočia a po druhej svetovej vojne. Z barokovej stavby sa zachovala dispozícia sakrálneho objektu, obvodové múry so vstupným portálom s kamennou barokovou šambránou. [1]
 

V interiéri je rovný strop z obdobia prestavby. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 326.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 326.
Bibliografia
www.obecmoca.sk
GPS
47.757829, 18.411131
47°45'28.2"N 18°24'40.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk