Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Močidľany (Jarovnice) - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jarovnice, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol s klasicistickou úpravou fasády, ktorý postavili v roku 1760. Upravený bol v roku 1840. Sakrálny objekt v roku 1895 zničil požiar. V nasledujúcich rokoch ho opravili. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým, konchou krytým uzáverom a vysokou štíhlou vežou, vtiahnutou do polovice do priečelia, ktorého dve štítové krídla ju obklopujú. [1]
 

Hlavný oltár a dva bočné oltáre sú rokokové, obnovené v rokoch 1895 – 1897. Na oltári sv. Anny je vymenený obraz a nahradený maľbou od K. Švestku z roku 1897. Kazateľnica je rokoková, obnovená v roku 1897 s pôvodnými rokokovými obrazmi štyroch evanjelistov na parapete. V interiéri by sa podľa Súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1968 mali nachádzať aj štyri vyrezávané svietniky z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Močidľany (Jarovnice) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1967. s. 327.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 327.
Bibliografia
www.jarovnice.sk
GPS
49.062394, 21.060808
49°003'44.6"N 21°003'38.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk