Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ postavený okolo roku 1700 na mieste stredovekého hradu. V 19. storočí bol prestavaný a upravený. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s nádvorím v tvare obdĺžnika, uzavretým budovami zo štyroch strán. Hladká fasáda má na južnom nároží polkruhový arkier na kamenných konzolách a na juhozápadnom priečelí stredný rizalit zakončený štítom. Nádvorná fasáda má strednú loggiu na toskánskych stĺpoch, podklenutú českou plackou. Na prízemí sú miestnosti zaklenuté renesančnými klenbami – valenými s lunetami a hrebienkovými krížovými. Miestnosti poschodia majú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Adaptovaný na vinohradnícku školu bol v roku 1957.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti mesta.
Fotogaléria
Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 9/1969Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 9/1969Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 5/1983Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 5/1983Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 5/1983Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 5/1983Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 5/1983Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 5/1983Kaštieľ Modra foto © Jiří Fiedler 5/1983
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 328.
Bibliografia
ZVAROVÁ, Zuzana: Modra – kaštieľsky park na Hornej ulici č. 20. In: Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2016. s. 69 - 79.
www.modra.sk
GPS
48.341161, 17.311083
48°0 20' 28.18", 17°0 18' 39.90"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk