Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - Evanjelický kostol (slovenský)
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1826. Prefasádovaný bol v rokoch 1833 – 1835 a obnovený v roku 1921. Sakrálny objekt je trojloďový priestor zaklenutý pruskými klenbami. [1]
 

Oltár je klasicistický z roku 1835 s novým obrazom Zmŕtvychvstania. Kazateľnica je klasicistická z roku 1835. Krstiteľnica je kamenná zo 17. storočia. Svietniky sú klasicistické s plastikami anjelov, z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý. Fasáda opadáva a objekt má zanedbaný vzhľad.
Prístup
Nachádza sa na Dolnej ulici.
Fotogaléria
Modra - Evanjelický kostol (slovenský) - v popredí Ek nemecký foto © Jana Lacková 11/2015Modra - Evanjelický kostol (slovenský) - v popredí Ek nemecký foto © Jana Lacková 11/2015Modra - Evanjelický kostol (slovenský) foto © Jana Lacková 11/2015Modra - Evanjelický kostol (slovenský) foto © Jana Lacková 11/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 328.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 328.
Bibliografia
www.modra.sk
GPS
48.332447, 17.311985
48°019'56.8"N 17°018'43.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk