Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - Hrob Ľudovíta Štúra
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
Bibliografia
HRDLOVIČOVÁ, Sylvia: Hrob Ľudovíta Štúra na cintoríne v Modre. In: HISTORIKA, 2014, č. 1, s. 38 – 40.
www.modra.skwww.pamiatkynaslovensku.sk