Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Farský kostol, ktorý postavili v rokoch 1873 – 1876. Kostol je historizujúca stavba, inšpirovaná klasicistickou a renesančnou architektúrou. Do štítového priečelia je vstavaná veža s nárožnou kamennou armatúrou a do výšky ochodze je švorboká, od ochodze pokračuje ako šesťboká, zastrešená štíhlou baňou, na ktorej je vysoká laterna. Fasády sú členené klasicistickými pilastrami a priebežnou rímsou. [1]
 

Na bočných oltároch sú obrazy sv. Ladislava a sv. Barbory z roku 1874 od K. Jakobeyho. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Modra – Kostol sv. Štefana kráľa (č. ÚZPF 10952/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autor: Ing. arch. Ivan Gojdič. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti mestečka.
Fotogaléria
Modra - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jiří Fiedler 9/1969
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 328.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 328.
[3] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
BUDAY, Peter: Ignác Feigler ml. a stavba Kostola sv. Štefana kráľa v Modre. In: HISTORIKA, 2014, č. 1, s. 35 – 37.
www.modra.sk
GPS
48.335586, 17.311309
48°020'08.1"N 17°018'40.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk