Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra nad Cirochou - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Modra nad Cirochou, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1942 – 1943 v retardovanom secesnom podaní neogotických prvkov. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, na čelnej strane ktorej je plastický kríž. Na bočnej fasáde sú stredné rizalitové časti zdôraznené trojhranným štítom a veľkým lomeným oknom, deleným vertikálnymi pásmi na päť dielov. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Občania sa rozhodli vybudovať nový kostol z vlastných prostriedkov obce. Dňa 21. júna 1942 začali s jeho výstavbou v záhrade hájovne vojenských lesných podnikov, od ktorých obec odkúpila pozemok. V tento deň sa uskutočnila aj slávnosť položenia základného kameňa, ktorú viedol vtedajší rímsko-katolícky kaplán v Snine Ján Tomko. Prvá svätá omša v novom kostole sa slúžila 26. decembra 1943. Vyše 600 rokov patrila obec Modra nad Cirochou ako filiálka pod farnosť Dlhé nad Cirochou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1993 sa na kostole uskutočnili rozsiahlejšie rekonštrukčné práce. Výsledkom bola nová elektroinštalácia, výmena okien, vzduchotechnika a maľba. Boli odstránené bočné oltáre a kazateľnica, ktoré žiaľ nemali umeleckú hodnotu. [4]
 

O rok neskôr, hodinu pred štedrou večerou, sa nešťastnou náhodou rozšíril v kostole požiar. Príčinou požiaru bolo betlehémske svetlo, ktoré sa v tom čase nachádzalo v interiéry. Zhorel obetný stôl, koberce, poškodil sa oltár a nová maľba. Občania obce sa však ihneď zmobilizovali a už na sviatok „Troch kráľov“, t. j. 6. januára 1995, sa svätá omša slúžila už v opravenom a nanovo vymaľovanom kostole. Hnacou silou rýchlych opráv boli najmä blížiace sa kňazské rekolekcie, ktoré sa tu konali 25. januára za účasti 20 kňazov. [5]
 

V roku 1999 sa na podnet vtedajšieho duchovného otca Štefana Farkaša pristúpilo k ďalšej obnove chrámu. Predovšetkým si túto obnovu vyžiadala svätyňa, ale i sakristia. Svätyňa dostala úplne novú podobu. Pôvodný drevený oltár podľa znalcov nemal žiadnu umeleckú hodnotu. Bol síce vymenený za nový, no obraz patrónky chrámu, umiestnený v patroceniu zostal zachovaný. Celá svätyňa je v súčasnosti vydláždená mramorom, ktorý ladí s oltárom, ambónou i bohostánkom. Sú vyrobené z kameňa „kanfár“ dovezeného z Chorvátska. K obetnému stolu pribudol nový kríž, ktorý osobne z Poľska doviezol duchovný otec. V chráme na stenách boli umiestnené štyri konsekračné kríže. Zmenám sa nevyhla ani sakristia. K pôvodnej sakristii sa urobila prístavba, čím vznikla nová spovedná miestnosť a sociálne zariadenie. Posviacka a konsekrácia chrámu bola vykonaná 31. mája 1999 košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom. Koncom roka sa ešte previedla plynofikácia kostola. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 329.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 329.
[3 - 6] www.modranadcirochou.sk (19.9.2016)
GPS
48.942573, 22.045846
48°56'33.3"N 22°02'45.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk