Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - Súsošie Ľudovíta Štúra
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Súsošie bolo postavené na pamiatku tvorcu spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra (1815 – 1856). Skladá sa z komplexu plastík z carrarského bieleho mramoru. Dominantou je v strede na vysokom podstavci socha Ľudovíta Štúra. Po pravej i ľavej strane ústrednej sochy súsošia na nízkych podstavcoch predstavujú bojovníkov za národné práva. Bočné súsošie vľavo stvárňuje symbolické postavy slovenských dobrovoľníkov revolúcie rokov 1848/1849. Súsošie vpravo pozostáva z postáv Štúrových najbližších druhov J. M. Hurbana, M. M. Hodžu a J. Francisciho Rimavského. Autorom diela je akademický sochár Miroslav Motoška (1938). [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na námestí.
Fotogaléria
Modra - Súsošie Ľudovíta Štúra foto © Jana Lacková 11/2015Modra - Súsošie Ľudovíta Štúra foto © Jana Lacková 11/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 329.
Bibliografia
HRDLOVIČOVÁ, Sylvia: Pamätník Ľudovíta Štúra na námestí v Modre. In: HISTORIKA, 2013, č. 2, s. 34 – 37.
www.modra.skwww.pamiatkynaslovensku.sk