Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - Synagóga
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
V Modre síce Židia žili od 16. storočia, ale početnejšia židovská komunita sa tu usadila až v druhej polovici 19. storočia. V línii južného opevnenia mesta si v roku 1902 postavili synagógu. Architektonicky je to pomerne strohá budova. Pôvodné historizujúce prvky z exteriéru stavby zanikli. Náboženský účel objektu je možné vytušiť z trojosového priečelia vertikálne členeného lizénami a zakončeného oblúčkovým vlysom. Interiér bol výrazne prestavaný. [1] Pôvodný objekt synagógy bol postavený spolu s mikve, rituálnym kúpeľom. Od polovice 20. storočia slúžil ako sklad. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia
Súčasný stav a využitie
Po nedávnej renovácii slúži ako súkromný ateliér. [3]
Prístup
Súkenícka 34
Fotogaléria
Modra - Synagóga foto © Jiří Fiedler 5/1983Modra - Synagóga foto © Jiří Fiedler 5/1983
Poznámky
[1] KOLLÁR, Daniel – LACIKA, Ján – POHANIČOVÁ, Jana: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 39.
[2 - 3] www.visitmodra.sk (25.1.2016)
Bibliografia
www.modra.sk
GPS
48.332703, 17.309511
48°019'57.7"N 17°018'34.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk