Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - vodný mlyn
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Modra – mlyn (č. ÚZPF 11019/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autori: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian a kolektív. [1]

Prístup
Horná 4
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.modra.skwww.pamiatkynaslovensku.sk