Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modrovka - zvonica
Lokalita
obec Modrovka, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica bola postavená v 19. storočí. Je to objekt vežového typu s hladkými fasádami, krytý nízkou stanovou strechou. [1] Zvukové okná sú segmentovo zakončené.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 330.
Bibliografia
www.modrovka.sk
GPS
48.649201, 17.883222
48°38'57.1"N 17°52'59.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk