Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modrý Kameň - barokový kaštieľ
Lokalita
obec Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Po roku 1683, kedy hrad Modrý Kameň dobýjalo povstalecké vojsko Imricha Thökölyho a bol vážne poškodený, už hradné jadro majitelia neobnovili. Palác v predhradí dal Gábor Balassa v prvej polovici 18. storočia barokovo prestavať na kaštieľ a na svahu kopca za hradom vznikol komplex barokovej kalvárie. [1]
 

Kaštieľ je postavený na nižšej terase v pôdoryse nepravidelného U, prístupný kamenným hlavným portálom, do ktorého ústi most cez bývalú hradnú priekopu. Kaštieľ vznikol prestavbou opusteného a schátraného gotického dolného hradu, prístavbou kaplnky a pravého dvorového traktu. Súčasne vybudovali trojosový barokový rizalit pri vchode, zakončenom štítovou nadstavbou. Architektonicky najvýstavnejšia je neskorobaroková kaplnka, situovaná do dvora vstupným priečelím, v ktorej sa zachovali súčasti rokokového hlavného oltára a bočných oltárov, kazateľnice a panskej empory. [2]
 

Kaštieľ v polovici 18. storočia získal dnešnú podobu a celá prestavba bola zavŕšená posvätením kaplnky sv. Anny v roku 1759. Po Balassovcoch sa majiteľom stavby stal haličský gróf Forgách. Koncom 19. storočia zrúcaninu horného hradu upravili na park s terasami poskytujúcimi majiteľom nádherný výhľad na okolitú krajinu. [3]
 

Koncom 19. storočia sa majiteľom hradu a kaštieľa stali Károlyiovci a začiatkom 20. storočia Károlyiho dcéra grófka Gabriela Almássyová. V roku 1923 predala celý majetok ČSR a vysťahovala sa do Maďarska. V 30. rokoch sídlili v kaštieli rôzne inštitúcie, správa okresu, okresný súd, úrad práce, väznica a archív. Po zrušení modrokamenského okresu v roku 1960 sa kaštieľ stal sídlom Štátneho okresného archívu, slúžil aj ako sklad liekov a zdravotníckeho materiálu podniku Medika vo Zvolene. Zostal uzavretý pre verejnosť až do roku 1991, kedy uvoľnili priestory pre sídlo múzea. [4]
 

Hoci hradný areál tvoria budova barokového kaštieľa, zrúcaniny horného gotického hradu a okolitý park, vžilo sa a používa pomenovanie hrad. Spolu s neďalekou Kalváriou, Chráneným náleziskom Modrokamenská lesostep, Gaštanicou (jedna z mála lokalít s výskytom gaštana jedlého), rímskokatolíckym Kostolom sv. Antona Paduánskeho (1878) vytvára fascinujúci kultúrnohistorický komplex. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Modrý Kameň - hrad, kaštieľ (č. ÚZPF 465/8) - architektonicko-historický výskum fasád, východného krídla a nárožného rizalitu - rok 2017. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [6]
 

Modrý Kameň – kaštieľ (č. ÚZPF 465/8) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ slúži ako múzeum.
 

Múzeum na hrade (v kaštieli) Modrý Kameň je jediné svojho druhu na Slovensku a od svojho vzniku malo snahu stať sa múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou. [8]
 

Múzeum sa v začiatkoch ešte bez koncepcie orientovalo na súčasnú výtvarnú a dramatickú tvorbu stálych bábkových divadelných scén a podarilo sa mu získať a zachovať tvorbu významných výtvarníkov, režisérov, dramaturgov a scénografov, z ktorých už mnohí v tejto oblasti nepôsobia. [9] Inštitúcia sa počas rokov svojej existencie výrazne vyprofilovala.
 

Cieľom múzea je zdokumentovať okrem vývoja slovenského bábkarstva aj tvorbu iných kultúr. [10]
 

Múzeum Imre Madácha vzniklo v roku 1964, no už v roku 1968 zmenilo svoje zameranie a teda aj názov na Okresné vlastivedné múzeum. Pôvodne sídlilo bolo v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej. V roku 1991 sa sídlom múzea stal hrad Modrý Kameň v rovnomennom mestečku. V roku 1994 múzeum opäť zmenilo svoje zameranie a pretransformovalo sa na Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, pričom si však zachovalo aj funkciu regionálneho národopisného múzea. V roku 2002 sa múzeum stalo súčasťou Slovenského národného múzea. [11]
 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje, sú sprístupnené verejnosti formou stálych expozícií, výstav a rôznorodých kultúrnych aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube najmä u detí a mládeže. Zaujímavosťou je historická expozícia zubnej techniky, jediná svojho druhu v strednej Európe, ktorú v priestoroch múzea dlhodobo prezentuje Slovenská komora zubných technikov. [12]
 

K zaujímavým aktivitám múzea patria každoročné podujatia ako Noc Múzeí a Galérií, Nočné prechádzky, Poľovnícke dni, či Vianoce na hrade. Od roku 2003 múzeum organizuje letné „Nočné prechádzky na hrade Modrý Kameň“ spojené s divadelnými predstaveniami najmä o histórii hradu. Slávnostná sieň v barokovom kaštieli sa využíva aj na účely konferencií, seminárov, svadobných obradov a slávnostných zasadnutí s podaním občerstvenia v historickej banketnej miestnosti. Múzeum plní aj úlohu regionálneho múzea v oblasti histórie a etnografie. [13]

Prístup
Stojí na vysokom kopci nad mestečkom Modrý Kameň.
Fotogaléria
Kaštieľ a hrad Modrý Kameň zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Modrý Kameň - vstup do areálu (kaštieľ + hrad) zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Modrý Kameň - kaplnka foto © Jana Lacková 4/2010Kaštieľ Modrý Kameň foto © Jana Lacková 4/2010Modrý Kameň - barokový kaštieľ foto © Ladislav Luppa 9/2013Modrý Kameň - barokový kaštieľ foto © Ladislav Luppa 8/2017Modrý Kameň - barokový kaštieľ foto © Ladislav Luppa 9/2013Modrý Kameň - barokový kaštieľ foto © Ladislav Luppa 8/2017Modrý Kameň - barokový kaštieľ foto © Ladislav Luppa 8/2017Modrý Kameň - barokový kaštieľ (detail portálu) foto © Ladislav Luppa 8/2017
Poznámky
[1] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 209.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 330.
[3] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 209.
[4] FERENCOVÁ, Helena – MIHÁĽKIN, Ján – ĎUROVOVÁ, Bibiana: Hrad Modrý Kameň – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 3, s. 59.
[5] FERENCOVÁ, Helena – MIHÁĽKIN, Ján – ĎUROVOVÁ, Bibiana: Hrad Modrý Kameň – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. s. 59.
[6] www.pamiatky.sk (4.5.2018)
[7] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
[8] FERENCOVÁ, Helena – MIHÁĽKIN, Ján – ĎUROVOVÁ, Bibiana: Hrad Modrý Kameň – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. s. 59.
[9] Pri realizácii prvých expozícií bola neoceniteľná pomoc významných predstaviteľov bábkarskej výtvarnej tvorby manželov Jany Pogorielovej a Antona Dušu. Okrem nich tu prezentujú svoju tvorbu i ďalší slovenskí bábkarskí výtvarníci P. Čisárik, E. Farkašová, H. Cigánová, Z. Cigánová-Mojžišová a iní. FERENCOVÁ, Helena – MIHÁĽKIN, Ján – ĎUROVOVÁ, Bibiana: Hrad Modrý Kameň – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. s. 59 - 60.
[10] FERENCOVÁ, Helena – MIHÁĽKIN, Ján – ĎUROVOVÁ, Bibiana: Hrad Modrý Kameň – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. s. 60.
[11 - 12] www.snm.sk (20.3.2014)
[13] www.muzeum.sk (20.3.2014)
Bibliografia
FERENCOVÁ, Helena – MIHÁĽKIN, Ján – ĎUROVOVÁ, Bibiana: Hrad Modrý Kameň – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 3, s. 58 – 61.
www.modrykamen.sk
GPS
48.244070, 19.333245
48°14'38.7"N 19°19'59.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk