Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojín (Rimavská Sobota) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Majom, Mojím
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený na mieste staršieho kostola v polovici 19. storočia. Sieňový priestor s rovným uzáverom a rovným stropom. Fasády sú hladké, podstrešná rímsa pokračuje na štítovom priečelí ako kordónová. Nad skoseným štítom je veža s barokovou laternovou baničkou. [1]
 

Kazateľnica je jednoduchá murovaná, z čias stavby kostola. Drevená protestantská empora na točených vyrezávaných stĺpoch je z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Mojín je mestská časť Rimavskej Soboty.
Fotogaléria
Mojín (Rimavská Sobota) - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 9/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 331.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 331.
GPS
48.341400, 19.971940
48°20'29.0"N 19°58'19.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk