Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojmírovce
Iný názov
Veľký kaštieľ
Lokalita
obec Mojmírovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kaštieľ z roku 1721. Po požiari v roku 1866 bol barokovo-klasicisticky obnovený. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková stavba, ktorá ma fasády členené rizalitmi, zakončenými tympanónmi a balustrádou. Pôvodná dispozícia je zachovaná. Miestnosti sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami a krížovými hrebienkovými klenbami. Časť miestností má rovné stropy. [1]
 

Zemania Ondrej a Ladislav Huňady - prišli do Urmína v roku 1675. Postupne sa stali vlastníkmi najväčších nehnuteľností a tým aj najmajetnejšou rodinou v dedine. V roku 1721 dal postaviť Imrich Huňady veľký kaštieľ v barokovom slohu. Súčasťou panstva rodiny Huňadyovcov bol okrem kaštieľa aj rozsiahly park s množstvom exotických stromov, krovín a rastlín, ktorý patril v nasledujúcich desaťročiach medzi najkrajšie parky Horného Uhorska. Raritou bol skleník - botanická záhrada, ktorá sa bohužiaľ do dnešných dní nezachovala. Pýchov rodu Huňadyovcov bol žrebčín, v ktorom chovali ušľachtilé plemená arabských, talianskych a španielskych koní. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Po druhej svetovej vojne odišli zo svojho sídla v Mojmírovciach poslední potomkovia šľachtického rodu Huňadyovcov. Kaštieľ potom slúžil na rôzne účely - po oslobodení tu boli prechodne zriadené kasárne vojakov a po ich odchode sa v kaštieli zriadili byty pre učiteľov, ordinácie pre lekárov a pohostinstvo. V roku 1953 sa budova stala na určité obdobie základnou školou a od konca 60-tych rokov už len chátrala. V roku 1974 sa kaštieľ stal majetkom spotrebných družstiev na Slovensku a po rozsiahlych a postupných rekonštrukciách je sídlom hotela Kaštieľ Mojmírovce s.r.o., Vzdelávacieho inštitútu COOP, a.s. a Nadácie Mojmír. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Takmer z trosiek bývalého žrebčína bolo vybudované moderné kongresové a hotelové centrum. V zrenovovaných priestoroch kaštieľa sa dnes nachádza reštaurácia, vínná pivnica a vinotéka, niekoľko školiacich miestností, apartmány a izby, relax centrum, v podzemných priestoroch kaštieľa strelnica na krátke zbrane. [4]
 

Kaštieľ je aj dnes obkolesený nádherným anglickým parkom so zrekonštruovanou fontánou a štvormetrovými dubovými sochami svätých a patrónov od Mareka Žitňana. Obrovskú vstupnú halu kaštieľa, s elegantným divadelným schodiskom, zdobia pôvodné tereziánske lustre, reštaurované do modernej podoby a portréty najznámejších Slovákov posledného storočia v životnej veľkosti. Ústredná chodba kaštieľa sa volá Chodba tolerancie. Steny chodby zdobia symboly najväčších svetových náboženstiev a niekoľko desiatok portrétov filozofov, spisovateľov a vedcov. Na počesť pôvodných dvoch miestností, nazývaných „Afrika“, v ktorých svojho času gróf Huňady, ako vášnivý poľovník a strelec vystavoval trofeje z poľovačiek v Afrike, bol zriadený africký salón, zdobený s obrazmi a maskami z Afriky. Rozmanitým spôsobom sú štylizované aj miestnosti reštaurácie. Najväčšia miestnosť je zriadená v poľovníckom štýle tak, ako bol pred rokom 1945 zariadený celý kaštieľ. Lovecké trofeje dopĺňajú moderné obrazy s poľovnou tématikou. Ďaľšími miestnosťami v reštaurácii sú tzv. obrazáreň, hudobný salón a romantickým dojmom pôsobiaci ružový salón. [5]
 

V ružovom salóne sú umiestnené obrazy známej slovinskej maliarky Ireny Polanec. V pivničných priestoroch kaštieľa sa dnes nachádza klenbová tehlová vinná pivnica. Pod rozsiahlu rekonštrukciu sa podpísal archikter Viktor Šabík. Atmosféru vínnej pivnice s vinotékou dotvára zbierka 120 obrazov od 24 akademických maliarov s tématikou vína a vinohradníctva. Originálne je využitý i ďalší podzemný priestor. Je v ňom vybudovaná krytá strelnice na krátke guľové zbrane s celoročnou prevádzkou. [6]
 

Pýchou kaštieľa je aj chodba, ktorá spája hlavnú budova kaštieľa s relax centrom a bazénom, ktorú zdobia výjavy z Dobšinského ľudových rozprávok, stvárnené v krásnom farebnom prevedení, v obrovskom rozmere 18 x 2,3 m od akademickej maliarky Táni Žitňanovej. Okrem rozprávok sú tu zachytené aj najznámejšie hrady a zámky Slovenska. Časť chodby je venovaná strašidlám a strašidelným príbehom, ktoré súvisia s kaštieľom a jeho prostredím. 4 Na mieste, kde stála botanická zimná záhrada rodu Huňadyovcov, je dnes plavecký bazén. Samotný interiér bazéna je jedinečný a i dnes pripomína zimnú záhradu. Na jeho strope sa nachádza jedna z najväčších súčasných malieb na Slovensku s rozmerom 15 x 10 m, "Kvety orchideí", od akademickej maliarky Jany Farmanovej–Šabíkovej. [7]
 

Súčasťou kaštieľa je tiež sála, pripomínajúca všetkým návštevníkom, že Mojmírovce sú rodiskom grófa Grasalkoviča. Steny sály zdobia portréty samotného Antona Grasalkoviča a panovníčky Márie Terézie v životnej veľkosti, od akademickej maliarky Jarmily Veľkej, vyrezávané makety najvýznamnejších stavieb, ktoré dal gróf postaviť, dobové erby, brnenia a veľkoplošný oblúkový obraz s výjavom znázorňujúcim korunováciu Márie Terézie, od akademickej maliarky Táni Žitňanovej. [8]

Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 332.
[2] V roku 1814 zorganizoval v Urmíne Jozef Huňady, podľa moderných pravidiel, prvé verejné konské dostihy v Rakúsko-Uhorsku. Na trati dlhej 2600 metrov pretekalo 13 koní. Najznámejším koňom z urmínskeho chovu bol Tajár (1811-1830), ktorý pochádzal z Egypta a bol zakladajúcim chovným koňom uhorských teplokrvných koní. Tajár vyhral aj prvý ročník konských dostihov. Jeho kostra je v súčasnosti uložená vo veterinárnom múzeu vo Viedni. www.kastielmojmirovce.sk
[3 - 8] www.kastielmojmirovce.sk
Bibliografia
www.mojmirovce.sk
GPS
48.206482, 18.061405
48°0 12' 23.34", 18°0 3' 41.06"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk