Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojmírovce - mlyn strojový
Lokalita
obec Mojmírovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Areál mlyna pozostával pôvodne z dvoch sýpok a bol grófskym majetkom. Budovu dnešného mlyna tvorí novšia z dvojice sýpok a pochádza z 19. storočia. V roku 1926 zoštátnený areál odkúpil Šebestián Ondra, mlynár, rodák zo Slavkova na Morave a pustil sa do jeho rekonštrukcie. Jeho potomkovia žijú v areáli mlyna dodnes, vďaka čomu je zachovaných pomerne veľa fotografií a dokumentov týkajúcich sa starého mlyna. [1]
 

Celý mlyn poháňal stabilný spaľovací motor, keďže v tom čase ešte nebola v obci elektrina. Ten zároveň poháňal aj dynamo, ktoré sa žiaľ nezachovalo. Vďaka nemu mal mlyn i dom už vtedy elektrinu na osvetlenie. V rokoch 1932 bola do obce zavedená elektrina a spaľovací motor bol nahradený elektrickým. Po nástupe socializmu bol mlyn zoštátnený a zaradený do Nitrianskych mlynov, ktoré ho využívali na mletie približne do polovice 50. rokov 20. storočia. [2]
 

V roku 1965 bol mlyn preradený pod JRD, mlecie zariadenie bolo definitívne odstavené a do mlyna sa až do konca 80. rokov 20. storočia chodilo iba šrotovať. Na mlyne sa podpísalo nezodpovedné hospodárenie vtedajšieho JRD, ktoré ho užívalo až do reštitúcie a nestaralo sa o údržbu. [3]
 

Našťastie stabilný spaľovací motor sa zachoval dodnes. Zachovaná je aj väčšina pôvodnej technológie mlyna z roku 1926, pochádzajúca z firmy J. Prokop a synové z Pardubíc, ktorá pravdepodobne prestavbu starej sýpky na mlyn i kompletne zrealizovala. Vzácne sú na mlyne samotné konštrukcie, ktoré pochádzajú rovnako ako pôvodná sýpka z 19. storočia a pri prestavbe na mlyn boli len miestami spevnené. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav mlyna je dobrý. Slúži ako pamiatkový objekt.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Poznámky
[1 - 4] www.mojmirovce.sk/pamiatky.html (11.7.2020)
Bibliografia
www.mojmirovce.sk
GPS
48.209444, 18.053970
48°12'34.0"N 18°03'14.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk