Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojmírovce - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Mojmírovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Súčasťou panstva rodiny Huňadyovcov bol okrem kaštieľa i rozsiahly park s množstvom exotických stromov, krovín a rastlín, ktorý patril v nasledujúcich desaťročiach medzi najkrajšie parky Horného Uhorska (Slovenska). Raritou bol skleník - botanická záhrada, ktorá sa žiaľ do dnešných dní nezachovala. [1]
 

Park bol založený v prírodno-krajinárskom slohu, avšak dnes je kompozícia čitateľná len v jeho južnej časti. Pred južným priečelím kaštieľa sa nachádza pravidelný motív z tvarovaného krušpánu (Buxus sempervirens) s centrálne umiestnenou fontánou. [2]
 

Park v severnej časti má dnes charakter lesného porastu, otvorené lúčne plochy zanikli a v porastnej štruktúre sa nenachádza žiadna zo zásad prírodno-krajinárskej tvorby. Reliéf parku je rovinatý, len v severovýchodnej časti sa dvíha neveľká vyvýšenina, na ktorej rastie dendrologická zvláštnosť - jaseň štíhly (Fraxinus excelsior Diversofilia) impozantných rozmerov. [3]
 

Kaštieľ je umiestnený v parku excentricky. Hospodársky dvor, ktorý bol situovaný v centrálnej časti celého komplexu, bol od reprezentatívnej plochy parku a kaštieľa ohraničený dvoma zrkadlovo orientovanými budovami koniarní. Juhozápadná budova bola v 50. rokoch 20. storočia asanovaná a na jej mieste bola postavená kotolňa pre kaštieľ. Juhovýchodná budova koniarne je po rekonštrukcii a slúži ako kongresová miestnosť. Z ďalších stavieb v parku treba spomenúť skleník, ktorý nadväzoval na juhozápadné krídlo kaštieľa. Po vojne bol skleník rozobratý a odpredaný. [4]
 

V severovýchodnom cípe parku sa nachádzala artézska studňa s malým bazénom a altánkom. Tie sa nezachovali ani vo fragmentoch. Pôvodná sieť chodníkov zanikla, v južnej časti boli chodníky v rámci rekonštrukcie parku v 80. rokoch 20. storočia obnovené, avšak trasovanie chodníkov nerešpektovalo pôvodnú situáciu. Južná časť parku je oplotená novodobým kovaným plotom, severná časť je voľne prístupná. Z pôvodných drevín sa v parku nachádza jaseň, mohutné lipy, platany a zaujímavý pyramídový dub, červenolistý buk a jedľa kaukazská. Pre výsadby stromov v parku bol charakteristický trojspon, čo predstavovalo symboliku s troma dcérami grófa Huňadyho. [5]
 

Malá záhradná architektúra v parku bola zastúpená fontánou, situovanou na osi kaštieľa v pravidelnej úprave pred juhovýchodným priečelím kaštieľa. V strede fontány je umiestnená pôvodná váza. Fontána s vázou boli v roku 2006 zreštaurované. Celok fontány s kruhovým bazénom a centrálnou plastikou, hoci je riešený ako fontána, nikdy tomuto účelu neslúžil a voda tu nikdy nebola. Vytváral len záhradnú dominantu romanticky navodzujúcu atmosféru studne, či fontány. Pravidelný parkový motív pred kaštieľom bol pôvodne (ešte koncom 19. storočia) akcentovaný iba vegetačnými prvkami, fontána bola osadená až neskôr. V roku 2004 a 2011 bola južná časť parku obohatená o sochárske diela - drevorezby akademického sochára Mareka Žitňana. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 6] www.mojmirovce.sk/pamiatky.html (11.7.2020)
Bibliografia
www.mojmirovce.sk
GPS
48.207361, 18.061545
48°12'26.5"N 18°03'41.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk