Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojmírovce - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Mojmírovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková budova postavená v druhej polovici 18. storočia. Dvojpodlažný blokový objekt na obdĺžnikovom pôdoryse. Na fasáde vo výklenku sú sochy sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie. Pôvodná dispozícia je zachovaná. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 332.
Bibliografia
www.mojmirovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk