Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mokrá Lúka - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Mokrá Lúka, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický tolerančný kostol postavený v roku 1785, bez veže. Je to sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutý pruskou klenbou so štukovými obrazcami. Fasáda je členená nárožnými lizénami. [1]
 

Oltár ambitového typu od jelšavského rezbára J. Reisigera je rokokový z konca 18. storočia. V nadstavci má súsošie najsvätejšej Trojice a po bokoch rokajové ušnice. Kazateľnica je rokoková z roku 1795, na parapete sú sochy evanjelistov. Zhotovil ju J. Reisiger. Pred oltárom je zábradlie s klasicistickou mrežou zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 333.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 333.
Bibliografia
www.mokraluka.eu
GPS
48.672612, 20.151257
48°40'21.4"N 20°09'04.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk