Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mokraď (Dolný Kubín)
Iný názov
Abaffyovský kaštieľ, Sirotinec
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený okolo roku 1600. Zbarokizovaný bol v roku 1758. Nové prestavby prebiehali ešte aj v roku 1930 a 1947. Je to dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a s dvoma nárožnými vežami. Má barokovú strechu a fasádu. Strechy sú pokryté dreveným šindľom. Interiéry sú zmenené novou prestavbou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

V rokoch 1964 – 1965 opravili krov a krytinu. Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1973 a počítal s využitím objektu na turistické účely. [2]
 

Dolný Kubín–Mokraď – kaštieľ (č. ÚZPF 231/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2018. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí takmer v strede obce. Mokraďská 603.
Fotogaléria
Kaštieľ Mokraď foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Mokraď foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Mokraď foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Mokraď foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Mokraď foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Mokraď foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Mokraď foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Mokraď foto © Marián Jarina 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 333.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 20.
[3] www.pamiatky.sk (29.4.2023)
Bibliografia
www.dolnykubin.sk
GPS
49.235816, 19.306272
49°0 14' 8.94", 19°0 18' 22.58"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk