Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mokroluh - Kostol sv. Uršule
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Mokroluhy
Lokalita
obec Mokroluh, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol s klasicistickou úpravou postavený v roku 1772. Rozšírený bol v roku 1823. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, južnou pristavanou kaplnkou (1823) a západnou predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté pruskými klenbami, loď má dnes rovný strop, bola však tiež zaklenutá, ako to dokazujú nosné pilastre niekdajšej klenby. Fasády sú členené pilastrami, ktorých hlavice ostávajú pod podstrešnou rímsou. [1] Veža ja zakončená ihlanom.
 

Za oltárom je nápis z roku 1772 vzťahujúci sa na stavbu kostola. Vo víťaznom oblúku je trám so sochami Kalvárie v priestore. Kalvária je riešená na spôsob neskorogotických skupín, ja pravdepodobne barokovou kópiu. Obraz Ružencovej Panny Márie z roku 1884 je od K. Švestku. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 334.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 334.
Bibliografia
www.mokroluh.sk
GPS
49.310463, 21.213337
49°18'37.7"N 21°12'48.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk