Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mokroluh - zvonica
Lokalita
obec Mokroluh, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Evanjelická zvonica postavená v roku 1923. [1] Je to trojpodlažnú solitérnu stavba. Fasády sú bohato zdobené prvkami doznievajúceho historizmu. Nárožia prvých dvoch podlaží pokrýva nárožné kvádrovanie. Vzájomne sú podlažia oddelené profilovanou kordónovou rímsou. Vstup je pravouhlý, situovaný na severnej fasáde, okenné otvory na prízemí sú úzke so záklenkami v tvare oblúka. Na poschodí sú veľké oválne okná s profilovanými osteniami. Okná na prízemí majú zachované aj pôvodne drevené výplne s viacerými malými sklenenými tabuľkami. Najvyššie poschodie je vybudované na spôsob tambúra na pravidelnom šesťuholníkovom pôdoryse. Týchto šesť fasád veže so zvonovou stolicou má najbohatšiu výzdobu. Na nárožiach sú lizény s hlavicami, ozvučnicové otvory majú profilované ostenia, pod každým otvorom je medzi rímsami štuková výzdoba s kosoštvorcovým vzorom a pod korunnou rímsou je oblúčikový vlys. Strechu tvorí stlačená cibuľa s laternou a jednoramenným kovovým krížom. Zvonica je však v súčasnosti ohradený betónovým prefabrikovaným plotom, ktorý nie je najvhodnejším prvkom celého areálu a k pamiatke sa vôbec nehodí. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Generálna obnova sa uskutočnila v roku 2012. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] www.mokroluh.sk (13.12.2017)
[2 - 3] KOŠUTHOVÁ, Anna: Zvonica v obci Mokroluh je architektonicky zaujímavá. https://presov.korzar.sme.sk/c/8011238/zvonica-v-obci-mokroluh-je-architektonicky-zaujimava.html 27. september 2015 (13.12.2017)
Bibliografia
www.mokroluh.sk
GPS
49.309061, 21.213210
49°18'32.6"N 21°12'47.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk