Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mokrý Háj - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mokrý Háj, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1822. Opravený bol v roku 1949. Je to pozdĺžna jednoloďová stavba s novým uzáverom presbytéria, krytá pruskými klenbami. Predstavaná veža bola pri oprave v roku 1949 kubisticky zakončená. Fasády sú členené termálnymi oknami. [1]
 

Hlavný oltár je neogotický z roku 1905 od J. Runggaldiera z Ortissei v Tirolsku. Socha Šaštínskej Panny Márie je barokovo-klasicistická z konca 18. storočia. Barokovo-klasicistická kazateľnica bola obnovená v roku 1822. Na rečništi členenom stĺpmi má v paneloch obrazy svätých Jánov z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 334.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 334.
Bibliografia
www.mokryhaj.sk
GPS
48.811655, 17.244734
48°48'42.0"N 17°14'41.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk