Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1773 - 1789. Veža bola pristavaná v roku 1789. Po požiari v roku 1794 kostol klasicisticky upravili. Obnovený bol v roku 1876, 1922 a po vojnovom poškodení v roku 1951. [1]
 

Je to sieňová stavba s rovným stropom, rovným uzáverom a na južnej strane s protestantským chórom na troch arkádach. Predstavaná veža je členená lizénami a sú v nej umiestnené dva zvony. [2]
 

Vnútorné zariadenie je novšie. [3] Zaujímavosťou je prekrásne vyrezávaná kazateľnica. [4] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza bohoslužobné nádoby zo 16. a 18. storočia (kalichy, renesančný, kalich z roku 1778, cínové konvice z roku 1728 a 1794, cínový tanier s venovaním z roku 1759). Súpis ďalej spomína zvolávaciu tabuľku čižmárskeho cechu zo 17. storočia s letopočtami 1651, 1652, 1654 a 1663, cechovú zvolávaciu tabuľku z roku 1830 i cechový korbáč z 18. storočia. [5]
 

Kostol je ohradený múrom a plotom.
 

Viac ako uvedomelá snaha mešťanov o reformovanie rímskokatolíckej cirkvi však zmenu cirkevnej identity mesta spôsobili vtedajšie zvyklosti. V 16. storočí mal Moldavu v držbe Andrej Báthory, ktorý bol kalvínom, takže na jeho vieru museli prejsť aj jeho poddaní. Jedným zo znakov reformovaných cirkví bola zásada, že bohoslužby sa majú konať v jazyku veriacich a Biblia má byť preložená z latinčiny, aby sa mohol každý oboznámiť z jej obsahom. Na jej preklade do maďarčiny v roku 1590 pracoval aj moldavský duchovný, prekladalo sa v obci Gönc na území súčasného Maďarska. [6]
 

Reformovaní veriaci sa stretávali v gotickom kostole, ktorý pôvodne patril rímskym katolíkom, v čase protireformácie oň prišli. Kalvíni dostali právo postaviť si vlastný kostol v roku 1772, ale podmienkou udelenia povolenia bolo, že nesmie mať vežu. Tak ho vybudovali v roku 1773, ale šťastie im neprialo a o dva roky sa stavba zrútila. Na jej ostatkoch začali stavať terajší kostol, dokončili ho až v roku 1789, kedy postavili aj vežu. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt prešiel obnovou v rokoch 1997 – 1999. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol reformovanej cirkvi sa nachádza na námestí v historickom centre.
Fotogaléria
Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Moldava nad Bodvou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 336.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 336.
[4] www.moldava.sk/sk/mesto/pamiatky/kostol-reformovanej-cirkvi/ (9.8.2019)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 336.
[6 - 7] https://abov.vucke.sk/trip/abov/abov/historia/kalvinsky-kostol.html (9.8.2019)
[8] www.moldava.sk/sk/mesto/pamiatky/kostol-reformovanej-cirkvi/ (9.8.2019)
Bibliografia
www.moldava.sk
GPS
48.612256, 21.000799
48°36'44.1"N 21°00'02.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk