Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
monštrancia
ozdobná schránka z drahého kovu na hostiu, ktorá je viditeľne nasadená do polmesiacovitého nástavca. V gotike napodobňovali miniatúrne oltárewww.pamiatkynaslovensku.sk