Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
monumentika, monumentológia
vedná disciplína o pamiatkovej starostlivosti, o pamiatkovej ochranewww.pamiatkynaslovensku.sk