Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Moravany nad Váhom - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Dolný kostol
Lokalita
obec Moravany nad Váhom, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v rokoch 1871 – 1873. Opravený bol v roku 1913 a 1940. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a s vežou čiastočne predstavanou na osi stavby. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktoré dosadajú na rímsy vstavaných pilierov. Exteriér je členený pilastrami a architektonickými článkami v novoklasicisticko-romantickom duchu. [1] Veža je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Vnútorné zariadenie je barokové z konca 18. storočia, prenesené pravdepodobne zo starého kostola. Hlavný oltár s konkávne komponovanou stĺpovou architektúrou a volútovým štítom mal v strede krucifix a na štíte obraz Panny Márii, medzi stĺpmi sú barokové sochy sv. Barbory a Alžbety. Nahradil ho novší oltár. Baroková kazateľnica so sochami štyroch evanjelistov a Krista na rečništi má sochu sv. Michala archanjela na baldachýne. Kamenná baroková krstiteľnica pochádza z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

Dolný kostol Panny Márie Ružencovej bol podľa iného zdroja postavený v rokoch 1866 - 1873 ostrihomským staviteľom Prokopom za 5 233 zlatých a vybavenie interiéru stálo 1 834 zlatých. Pôvodne bol hlavný oltár prenesený z hlavného kostola, terajší s obrazom Panny Márie Ružencovej, patrónky kostola a sochami sv. Petra a Pavla bol postavený v rámci renovácie kostola v roku 1913. Veža bola postavená v roku 1903. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Fasády kostola boli obnovené v roku 1989. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Moravany nad Váhom - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2018Moravany nad Váhom - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2018Moravany nad Váhom - Kostol Ružencovej Panny Márie (vstupný portál) foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 337.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 337.
[3 - 4] http://moravany.fara.sk/informacie-o-farnosti/dolny-kostol-panny-marie-ruzencovej/ (1.10.2021)
Bibliografia
www.moravany.sk
GPS
48.603169, 17.864290
48°36'11.4"N 17°51'51.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk